preskoči na sadržaj

Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

Login
Tražilica

 

 

Zašto upisati TTŠ

 

Tko završi strukovnu školu ...

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Korisni linkovi

Šećući hodnicima i učionicama naše škole,
ne možete ostati ravnodušni
prema maštovitim učeničkim radovima,
koji su nastali pod budnim okom
njihovih vrijednih mentorica.
Niti jedan kutak nije pust.
Svi stari ormari i stolci kod nas
dobivaju novo ruho,
reciklirano se šepureći promatračima:
"Pogledaj me kako sam sada lijep,
a netko me htio baciti :-) ! "
Ponosno vas pozivamo
da prolistate
ovu galeriju,
a zatim:
dođite i uvjerite se sami :-) .

 

Pitanja odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Brojač posjeta
Ispis statistike od 22. 11. 2015.

Ukupno: 218782
Ovaj mjesec: 455
Ovaj tjedan: 59
Forum

FORUM

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Autor: Administrator , 23. 9. 2019.


TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI
STANE VONČINE 1A

KLASA: 602-01/19-01/118              
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 23. rujna 2019.g.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, dana 23. rujna 2019. godine, raspisuje

N  A T  J  E  Č A  J  za popunjavanje radnog mjesta

  1. TAJNIK/CA ŠKOLE
    - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
Kandidat/kinja uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18):

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat/kinja je dužan/na priložiti:

  • životopis
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma)
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda mirovinsko osiguranje (ne starije od datuma kad je raspisan natječaj)
  • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak (ne starije od datuma kad je raspisan natječaj)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata/kinje koji/a je zadovoljio/la u postupku, izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

Ugovor o radu sklopit će se uz probni rok od 6 mjeseci.

Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.

Kandidat/kinja  koji/a  je stekao/la  inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/a  je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101.-104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/na je priložit dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom

Temeljem članka 6. stavak 1. (b)  Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Ime i prezime primljenog kandidata objavljuje se na web stranici škole. Nakon isteka testiranja odnosno nakon isteka roka žalbe ti podaci se uklanjaju s web stranica.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je vlastoručno potpisana.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web-stranici Škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje- http://www.ss-trgovackaitekstilna-ri.skole.hr

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječajna dokumentacija neće se vraćati i čuva se sukladno Općem popisu gradiva s rokovima čuvanja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Škole u roku od petnaest (15) dana od dana potpisivanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga (8) dana od dana javne objave na web-stranici Škole.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Stane Vončine 1A, 51000 Rijeka s naznakom „Za natječaj-TAJNIK/CA ŠKOLE“

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje 23. rujna 2019. godine.                                        

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju