2022-01-28 19:48:00

Zaštita osobnih podataka

28. siječnja obilježava se "Europski dan zaštite podataka" s ciljem promoviranja zaštite osobnih podataka, podizanja svijesti građana o pravu na zaštitu osobnih podataka i upoznavanja građana s njihovim pravima te voditelja i izvršitelja obrade podataka s njihovim obvezama koje proizlaze iz zakonodavnog okvira za zaštitu osobnih podataka.

Brošura "Građani, upoznajte svoja prava" dostupna je ovdje, a u holu škole uređen je pano.

Više informacija možete potražiti na web stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 


Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci