2022-03-15 22:13:00

Maškare

Povodom obilježavanja završetka maškara (tradicije našeg kraja), učenici 3.o razreda, smjera dizajn odjeće s prof. S. Tus postavili su pano na temu maškara.

 


Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci