2022-04-15 20:05:00

MatuRijada

I ove godine sudjelujemo u akciji MatuRijada, akciji u kojoj sudjeluju sve riječke srednje škole. Cilj joj je da maturanti po prvi puta postanu dobrovoljni darivatelji krvi i tako pokažu svoju zrelost i humanost.

Učenica 4.O razreda, Valentina Alinčić je pristupila darivanju i promovirala našu školu. Svi smo ponosni na nju. 


Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci